English
دومین همایش بین المللی دین و رسانه
همایش بين المللي فلسفه دين معاصر

برنامه همايش

برای دريافت برنامه همايش اينجا را کليک کنيد.یکشنبه: 3/10/91

سالن حکمت                                                       ساعت 8:30 تا 10:00

عنوان پنل: افتتاحیه

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

حمیدرضا آیت اللهی

هانس کوچلر

هادی صادقی

فلسفه دین در بستر اسلامی

وحدت در فلسفه متنوع و گفتگوی بین ادیان

 عقلانیت ایمان

10:00-10:30 پذيرايي

 

سالن اندیشه (انگلیسی)                                        ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: مسأله شر

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 –11:00

11:00 - 11:30

11:30-12:00

محمد سعیدی‌مهر

سید محسن فاطمی

رضا محمدزاده

عدل الهی؛ ارزیابی رویکرد شیعی در عدل الهی

استلزامات روانی دیدگاه متعالی

رویکرد همگرا؛ روش منطقی یک مسلمان برای راه حل مسأله شر

12:00-14:00 نماز و ناهار

 

سالن اندیشه (انگلیسی)                                        ساعت 14 تا 15:30

عنوان پنل: معرفت‌شناسی – تجربه دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

لارنس دِ رویژ

مزدک رجبی

رضا اکبری

نگاهی از ورای آینه: تحلیلی از تأثیر آژانس‌های خبری درباره اخبار رسانه‌ای درباره اسلام

نقدی بر نظریه مالکوم درباره باورهای دینی

نظریه دعوت: تبیین برهان‌آوری له و علیه باورهای دینی

15:30-16:00 پذيرايي

 

یکشنبه: 3/10/91

سالن غدیر                                             ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: معرفت‌شناسی و براهین اثبات وجود خدا

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 –11:00

11:00 - 11:30

11:30-12:00

سیدحسن حسینی

حسین هوشنگی

حسین کلباسی

مروری تطبیقی بر مهمترین دیدگاههایی مدافعان و مخالفان نظریه طراحی هوشمند در اثبات خدا

جایگاه مفهوم خدا در الهیات اخلاقی کانت

ملاحظاتی انتقادی در باب گفتمان  فلسفه دین معاصر در ایران

12:00تا14:00  نماز و ناهار

 

 

سالن غدیر                                             ساعت 14 تا 16

عنوان پنل: معرفت‌شناسی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

قاسم پورحسن

هدایت علوی‌تبار

عبدالحسین خسروپناه

پرسشی دربارة عقلانیت باور دینی

معاد جسمانی و نظریۀ بازسانی بدن

زبان دین اسلام

15:30تا16:00 پذيرايي

 

یکشنبه: 3/10/91

سالن حکمت                                           ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: مسأله شر

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 -10:50

10:50 - 11:15

11:15-11:40

11:40-12:00

امرالله معین

بهمن نامور مطلق / مریم پیردهقان

احمد کریمی

مولائی میثم / طاعتی ام‌البنین

بازخوانی مساله شر از دیدگاه لایب نیتس

چگونگی شکل گیری اسطورۀشرِ لویاتانبا تکیه بر نقد اسطوره شناختی راجر فرای

مسئله‌ شر و چشم‌اندازهای خیر در قرآن

تاثرناپذیری خدا و مسئله شرّ ، سازگاری یا ناسازگاری؟

12:00تا14:00 نماز و ناهار

 

سالن حکمت                                           ساعت 14 تا 15:30

عنوان پنل: معرفت‌شناسی- دین و هنر

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:25

14:25-14:50

14:50-15:15

15:15-15:35

قدرت قربانی

میثم سفیدخوش

ابراهیم لرکی / میثم محمدزاده

 امیر صادقی

تحلیل ویژگی های عقلانی برهان جهان شناختی

وجه شناخت­شناسانه­ی پیروزی ایمان دینی بر عقل ایمان گریز در جدال روشن اندییشی با دین

بررسی تطبیقی زیباشناسی دینی ازدیدگاه منابع اسلامی

آیا می‌توان در هرمنوتیک فلسفی مبنایی معرفت‌شناختی برای پلورالیسم یافت؟

15:30تا16:00 پذيرايي

 

یکشنبه: 3/10/91

سالن ادب                                               ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: مسأله شر

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 -10:50

10:50 - 11:15

11:15-11:40

11:40-12:00

ابوذر نوروزی

ام‌البنین طاعتی/حسین واله/میثم مولائی محسن شعبانی

اکرم خلیلی / امیرعباس علیزمانی

مسالة شر در انديشة لايب نيتس و استاد مطهري

سهروردی، خدا و مسأله شر

تجربة عرفانی و تلقی عدمی از مفهوم خیر و شر

تئودیسه پرورش روح جان هیک و نقد دی. زد. فیلیپس بر آن

12:00-14:00 نماز و نهار

 

سالن ادب                                               ساعت 14 تا 15:30

عنوان پنل: معرفت‌شناسی- پلورالیسم

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:25

14:25-14:50

14:50-15:15

15:15-15:35

جواد غفاری

اکبر قربانی

علی شهبازی

زهراسادات هاشمی

رویکردی تطبیقی دربررسی جایگاه ومنزلت عقل درباورهای دینی

بررسی مفهوم حاشيه بشري در نظریه وحدت متعالی ادیان

تنفس با هوای مغالطه؟ نگاهی به مبانی و معضلات الحاد جدید

عقل و ايمان از منظر خواجه نصير الدين طوسي مسلمان وسنت آگوستين مسیحی

15:30تا16:00 پذيرايي

 

دوشنبه: 4/10/91

سالن اندیشه (انگلیسی)                                        ساعت 8:30 تا 10:00

عنوان پنل: دین و اخلاق

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

محمدجواد جاوید / عصمت شاهمرادی

رام وارنسی

مارین آمبروزی

فلسفه جهاد ابتدایی از دیدگاه حقوق بشر معاصر

دیدگاه هندو درباره حقوق بشر و کرامت انسان

قیاس در بستر موضوع تثلیث: موضوع مدل نثلیث مقدس مسیحی در قیاس فرافکنانه فیزیکی

10:00-10:30 پذيرايي

 

سالن اندیشه (انگلیسی)                                        ساعت 10:30 تا 12

عنوان پنل:

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 –11:00

11:00 - 11:30

11:30-12:00

محسن جوادی

محمدتقی مدرسی

محسن فیض‌بخش

عقل و ایمان در تفکر شیعی معاصر

پیش‌فرض‌های الهیاتی دیدگاه مسیحی اصلاح شده فیلسوفان مدرسی مسیحی

بسوی مفهوم یک فلسفه دین دینی

12:00-14:00 نماز و ناهار

 

سالن اندیشه (انگلیسی)                                        ساعت 14 تا 15:30

عنوان پنل: علم و دین

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

تیان سانگ

عبدالرسول کشفی

سیدجواد میری

تحلیل موازی از علم و دین: ذات گرایی و تنوع فرهنگی

اصل امکانات بدیل و مساله علم پیشین الاهی و اختیار انسان

آینده جهانی دین

15:30-16:00 پذيرايي

 

دوشنبه: 4/10/91

سالن غدیر                                             ساعت 8:30 تا 10:00

عنوان پنل: دین و فرهنگ - دین و اخلاق

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-9:00

9:00-9:30

9:30-10:00

علی‌اصغر مصلح

حسن میانداری

محمد محمدرضائی

نسبت ادیان شرقی و ادیان ابراهیمی

نسبت معرفت دینی و اخلاق

پلورالیسم دینی (نقد و بررسی)

10:00تا10:30 پذيرايي

 

سالن غدیر                                             ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: تجربه دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 -10:50

10:50 - 11:15

11:15-11:40

11:40-12:00

بیژن عبدالکریمی

علیرضا قائمی‌نیا

سید حسین حسینی

مسعود امید

ارزش و اعتبار تفسير ديني از هايدگر

استعاره‌های مفهومی و اوصاف الهی

جایگزینی تکنولوژی به جای دین؛ رهاورد رویکرد فلسفی انسان جدید

گامی درتفسیر غیرکیرکگوری از داستان ابراهیم(ع)

12:00تا14:00 نماز و ناهار

 

سالن غدیر                                             ساعت 14 تا 16

عنوان پنل: مسأله شر – معرفت شناسی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:25

14:25-14:50

14:50-15:15

15:15-15:35

غلامحسین خدری

امیرعباس علیزمانی

حسن قنبری

عباس یزادانی

تبیین، تحلیل و نقد شرور ادراکی از منظر ملاصدرای شیرازی

مسأله شرور بی‌وجه

عقلانیت ایمان دینی

 چالش پوزیتیویسم منطقی در مورد معناداری گزاره‌های دینی

15:30تا16:00 پذيرايي

 

دوشنبه: 4/10/91

سالن حکمت                                           ساعت 8:30 تا 10:00

عنوان پنل: دین و اخلاق – معرفتشناسی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-8:50

8:50-9:15

9:15-9:35

9:35-10:00

اعظم قاسمی

علی پیری

بهمن اکبری

اصغر سلیمی نوه

گفتگوی اسلام با مسیحیت با روش پدیدارشناسانه هانری کربن

رابطه عقل و دین در حکمت متعالیه

تاملی بر رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه دین

نقد درون متنی کتاب دوسرچشمه اخلاق ودین

10:00تا10:30 پذيرايي

 

سالن حکمت                                           ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: براهین اثبات وجود خدا

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 -10:50

10:50 - 11:15

11:15-11:40

11:40-12:00

علیرضا مصدقی‌حقیقی

روزبه زارع

سعیده نبوی

یحی صباغچی

براهين اخلاقي اثبات وجود خدا

برهان کیهان­شناسی کلامی از منظر حکمت متعالیه

بررسی تطبیقی برهان صدیقین سینوی و برهان امکان و وجوب تومیستی

برهان تنظیم دقیق و «خدای خلأها»

12:00تا14:00 نماز و ناهار

 

سالن حکمت                                           ساعت 14 تا 15:30

عنوان پنل: علم و دین

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:25

14:25-14:50

14:50-15:15

15:15-15:35

محمدحسین ایراندوست

رستم شامحمدی

پریسا امیری‌فرد

هاله عبداللهی‌راد

ناکامی تیغ اُکام در ابطال برهان معجزه

فلسفۀ دین از منظر الهیات پویشی

بررسي مقايسه‌اي روابط علم و دين در الهيات جديد مسيحي

بررسی نظریه طراحی هوشمند و چالشهای آن با نظریه تکامل

15:30تا16:00 پذيرايي

 

دوشنبه: 4/10/91

سالن ادب                                               ساعت 8:30 تا 10:00

عنوان پنل: دین هنر- معرفتشناسی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

8:30-8:50

8:50-9:15

9:15-9:35

9:35-10:00

مهدی پورمهران

مهدی اخوان

مهدی بهرامی

مهدی صدفی

تکثرگرایی دینی در پرتو توحید قرآنی

لوازم دلالتشناختی نظریه پلورالیستی جان هیک

 نقش تمهیدی هنر در موجه کردن باورهای دینی

پدیدارشناسی زیست هنری به مثابه دین ورزی

10:00تا10:30 پذيرايي

 

سالن ادب                                               ساعت 10:30 تا 12:00

عنوان پنل: براهین اثبات وجود خدا

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

10:30 -10:50

10:50 - 11:15

11:15-11:40

11:40-12:00

مرتضی پویان

مریم وحیدزاده

حبیب‌الله ابراهیمی

نواب مقربی

تبیین برهان وجودی نزد فیلسوفان دین معاصر

استدلال‌های وجودی خدا از دیدگاه کانت به عنوان یک فیلسوف غربی

بررسی تطبیقی رویکرد روان شناختی در اثبات وجود خدا با شرطیه پاسکال

نوآوری فارابی درباب رابطه دین و فلسفه: نظریه سلسله مراتبی زبان دین

12:00تا14:00 نماز و ناهار

 

سالن ادب                                               ساعت 14 تا 15:30

عنوان پنل: علم و دین – تجربه دینی

ساعت

سخنران

عنوان سخنراني

14:00-14:25

14:25-14:50

14:50-15:15

15:15-15:35

داریوش رسولی

محمدعلی روزبهانی

محمدحسین فصیحی

ندا خوشقانی

تقارب ممکن ملاحظاتی بر نسبت علم ودین

روایت هستی درتراژدی‌های یونانی و ادیان ابراهیمی

وحی و تجربه دینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و دکتر سروش

تجربۀ شونیاتا (:تهیگی) در بودیسم: نقضی بر نظریۀ ساختگرایی کتز در تجربۀ عرفانی

15:30تا16:00 پذيرايي