ENGLISH ARABIC
ششمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر
ششمین همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر

ثبت نام

قابل توجه آنکه چکیده یا اصل مقالات ارسالی پس از بررسی در هیئت داوران (متشکل از حداقل 7 نفر)، مورد پذیرش، رد و یا پذیرش به شرط اصلاح قرار می گیرند.

  جهت ثبت نام در پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، ابتدا لازم است پذیرش نهایی چکیده ارسالی به دبیرخانه همایش دریافت شود و در مرحه بعد به شرح ذیل ثبت نام انجام شود:

  هزینه ثبت نام پرداخت شود و اسکن و یا عکس فیش پرداخت به ایمیل همایش ارسال گردد.

  توجه: نحوه واریز با جزئیات دقیق به اطلاع صاحبان چکیده مقالات پذیرفته شده خواهد رسید.

  هزینه ثبت نام:

  برای ثبت نام اساتید دانشگاهها و اعضای هیئت علمی و نیز غیردانشجویان: مبلغ دویست هزار تومان

  برای ثبت نام دانشجویان مبلغ صد هزار تومان (با احتساب تخفیف پنجاه درصدی). (ارائه کارت دانشجویی و یا مدرک معتبر مبنی بر دانشجو بودن در حال حاضر لازم است)

  وجه ثبت نام برای اعضای فعال انجمن (که عضویت خود را تمدید کرده اند) پنجاه هزار تومان است.

  لطفا چکیده مقاله خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایید: philorconf@gmail.com